Begeleiding

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie zijn er verschillende manieren van begeleiding mogelijk. Er zal dus altijd eerst een verkenning plaatsvinden van de problematiek en de hulpvraag. VerbeterVonk kan helpen bij het ontwikkelen van een visie op voortdurend verbeteren van de organisatie en trajecten begeleiden richting concrete proces- en prestatieverbetering. De ambitie daarbij is altijd om de mensen binnen de organisatie zélf bewust bekwaam te maken in het voortdurend verbeteren van de prestaties.

Het begeleiden van een verbetertraject verloopt meestal langs een gelijksoortig pad. Ik volg daarbij onder andere de methodiek van Lean Six Sigma, waarbij op een gestructureerde wijze richting een duurzame verbetering wordt gewerkt. De DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) heeft zich bewezen als een methode die helpt om klantwaarde, effectiviteit en efficiency van processen duurzaam te verbeteren. Het maakt problemen feitelijk meetbaar en voorkomt de valkuil om té snel naar oplossingen door te schieten: iets wat heel erg verleidelijk is, maar waarbij het de vraag is of je de grondoorzaken van het probleem wel echt aanpakt.

Na afloop van dit soort verbetertrajecten hebben klanten vaak nog behoefte aan ondersteuning van het verankeren van de verandering. Met name borging, monitoring en blijvende prestatiesturing vragen discipline en doorzettingsvermogen. Dit vraag veel aandacht op het gebied van houding & gedrag. Veelal helpt “coaching on the job” om een ontwikkelde visie of verbetering daadwerkelijk om te zetten in concreet gedrag. Dit kan zowel teamcoaching zijn als ook coaching van teammanagers in hun rol als ondersteunend leider. De combinatie van hard (proces, sturing) en zacht (mens) vormen uiteindelijk de basis voor een succesvolle verbetering.

Mijn begeleiding kenmerkt zich als energiek, enthousiast, resultaatgericht en verbindend.

Heb je vragen of wil je eens sparren over de problematiek waar je tegenaan loopt en waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken? Neem dan contact op!